کپسول میکروفون

اندازه دیافراگم در میکروفونهای تمام جهتی
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ بدون دیدگاه
اندازه دیافراگم در میکروفونهای تمام جهتی نویز داخلی تفاوت بین میکروفون با دیافراگم بزرگ و کوچک نویز داخلی: میکروفون دیافراگم بزرگ دارای نویز داخلی کمتری نسبت به میکروفون دیافراگم کوچک است  زیرا  نویز داخلی میکروفون اساساً دراثر حرکات براونی است یعنی مولکول­های هوا که به دیافراگم برخورد می کنند ...
ادامه مطلب