چرخه صدا

راهنمای چرخه کار صدای میکسر های 2200 و 2800
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ بدون دیدگاه
ورودی ها و خروجی های صدای میکسرهای ویدئو سری 2200 و 2800 امکان میکس صدای آنالوگ با صدای امبد شده منابع ورودی را فراهم می کنند. در زیر دو  روش اصلی کار را می بینید: با میکسر صدا : این میکسرهای ویدئو دارای دو خروجی صدای آنالوگ هستند بنابراین ...
ادامه مطلب