میکروفن های دینامیک

اصول انتخاب میکروفن قسمت اول
۱۳۹۷/۱۱/۱۴ بدون دیدگاه
اصول انتخاب میکروفن الگوی قطبی هر میکروفن، توانایی آن را در حذف صداهایی که از یک جهت مشخص می‌آیند، به وضوح نشان می دهد. محدوده‌ای که در آن میکروفن کاملاً صدا را حذف می‌کند، نقطه “صفر” میکروفن نامیده می‌شود. نقطه صفر میکروفن کاردیوئید دقیقاً در پشت آن واقع است. ...
ادامه مطلب