امپدانس اسمی میکروفون

اصول انتخاب میکروفن قسمت دوم
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ بدون دیدگاه
خواندن مشخصات میکروفن مهمترین مشخصات برای انتخاب میکروفن عبارتند از: الگوی قطبی (شکل دریافت)، نقشه های پاسخ قطبی و نقشه های پاسخ فرکانس. این مشخصات در کنار مهمترین عامل تشخیص یعنی گوش شما، می توانند بیان کننده انتخاب میکروفن مناسب برای کاربرد مورد نظر باشند. الگوی های قطبی یکی ...
ادامه مطلب