محصولات

فرستنده بی سیم Datavideo مدل NVW-150
توقف تولید

 • اتصال دستگاههای دارای امکان شبکه IP  با خط WiFi ظرفیت  بالا در فواصل زیاد
 • دستگاههای متصل شده از طریق خط WiFi رفتاری مشابه اتصال از طریق کابل اترنت خواهند داشت .
 • چند دستگاه می توانند با هم به کار روند ) یک نقطه به چند نقطه )
 • پشتیبانی از فواصل ارسال بیشتر از 250 متر با آنتن استاندارد و 10 کیلومتر با آنتن بیرونی
 • اجتناب خودکار از تداخل
 • تغذیه از طریق هر منبع DC )5-20 ولت ) و POE پسیو 9-24 ولت
 • بدون نیاز به مجوز ارتباط رادیویی
 • ایده آل برای کاربا کدر NVS-20 و دیکدر NVD-20
 • توضیحات

  معرفی دستگاه

  NVW-150 فرستندۀ پرقدرت روی دوربین از طریق WiFi است که توسط برق شهر یا باتریهای با اتصال ایمن 2 پایه Lemo تغذیه می شود .هر دستگاهی با اتصال شبکۀ اترنت را می توان به NVW-150 وصل کرد تا بتواند به دستگاه دیگر NVW-150 یا NVW-250 از طریق اتصال WiFi وصل شود )با آنتن موجود در دستگاه، محدودۀ ارتباط 250 متر و با آنتن های خارجی بسیار بیشتراست.) برای دستگاههای مرتبط مثل اتصال کابل شبکه است.

  موارد کاربری

  در مواردی که نیاز به پوشش فاصلۀ زیاد مثلاً تولید برنامه خارج از استودیو است. دادۀ ارسال شده با H.264 کد شده است بنابراین نیاز به یک کدر H.264 NVS-20، دو NVW-150 یا NVW-250 و یک دیکدر H.264 NVP-20 می باشد. این تنظیمات حدود 4 ثانیه یا بیشتر تأخیر ایجاد می کنند.