محصولات

سینی لولادار رک میکسر Datavideo SE-900 مدل RP-28

  • ارتفاع 3U
  • لولادار
  • توضیحات

    سینی لولادار برای نصب در راک است نیاز به 3U  ارتفاع دارد. برای رک های واحد سیار و flight case ها مناسب است.

    موارد کاربرد:

    رک های واحد سیار و flight case ها