محصولات

تکرار کننده سیگنال دیتاویدئو مدل VP-633
Datavideo VP-633 100m SDI Repeater

  • ورودی و  خروجی HD/SD-SDI
  • ورودی و  خروجی HD/SD-SDI
  • ورودی تغذیه 12V DC
  • توضیحات

    تکرار کننده VP-633 با کابلهای مرغوب می توان ویدئوی SDI را حداکثر تا 100 متر انتقال داد با تکرار کنندۀ VP-633 طول کابل برای انتقال سیگنال HD/SD-SDI تا 200 متر افزایش می یابد. هر تکرار کننده VP-633 می تواند با 3 تکرار کنندۀ VP-634 (تکرار کننده 100 متری بدون تغذیه) برای 400 متر کابل به کار رود.

    موارد کاربردی:

    انتقال ویدئو در فواصل طولانی